Room Detail

Check Availability This Room

여성 전용 도미토리 (더블 베드)

From: NT$1,260 Night

매트리스 크기: 150x190cm
전자식 개인락커
와이파이
소형 테이블과 램프
USB 충전 콘센트
공기순환 시스템
숙박 표준 가격: NTD 2,000

Regular plan

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
NT$1,260 NT$1,260 NT$1,260 NT$1,260 NT$1,260 NT$1,260 NT$1,260